Årsmøtet i Røa Vel 2020

Årsmøtet i Røa Vel 2020

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 08.05.20.

Til medlemmene i Røa Vel

Røa Vels årsmøte skulle som tidligere meddelt vært avholdt den 23 .april 2020. På grunn av Corona - pandemien var dette ikke mulig. Styret i Røa Vel har forholdt seg til dette. Likefullt er det viktig at vellets arbeid ikke stopper opp. Et nytt styre er klart til å videreføre løpende og utvikle nye prosjekter som vi mener er viktige for Røa og Røas befolkning.

Etter grundige diskusjoner av alternativer for avholdelse av årsmøtet, har styret vurdert det som mest hensiktsmessig å sende ut årsmøtedokumentene til medlemmene - samt gjøre de tilgjengelige her på Røa Vels hjemmeside.  Vi oppfordrer deg til å lese dokumentene som omfatter styrets årsrapport for 2019, regnskap og revisjonsberetning for 2019, budsjett for 2020 og valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dokumentene finner du under. 

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innvendinger til sakene bes du sende disse på e-post til olaaoed@online.no før 15. mai 2020.

Vi håper pandemien snart vil kunne tillate møter og større arrangementer- noe som er viktig
for Røa Vels arbeid. I mellomtiden - følge oss på vår hjemmeside og/eller på FaceBook.

Takk for din støtte!

Røa den 8. mai 2020.

Med vennlig hilsen
Anne Bjørnebye Vik
Styreleder