Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Publisert av Olav Ødegård den 16.04.21. Oppdatert 30.09.21.

Til medlemmene i Røa Vel
Vårt årsmøte skulle vært avholdt i løpet av april. I likhet med 2020 er dette ikke mulig på grunn av den pågående koronapandemien. Styret i Røa Vel forholder seg til dette. Ikke desto mindre er det viktig at vellets arbeid ikke stopper opp. Et nytt styre er klar til å videreføre løpende og utvikle nye prosjekter som vi mener er viktige for Røa og dets innbyggere.

Etter vurdering av alternativer for avvikling av årsmøtet har styret funnet det mest hensiktsmessig å sende ut årsmøtedokumentene til medlemmene, og å gjøre de tilgjengelige her på Røa Vels hjemmeside.  Vi oppfordrer deg til å lese dokumentene som omfatter styrets årsrapport for 2020, regnskap og revisjonsberetning for 2020, budsjett for 2021, en vedtektsendring om vellets geografiske område samt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dokumentene finner du under. 

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innvendinger til sakene bes du sende disse på e-post til post@roa-vel.no innen 30. april 2021.

Vi håper smittesituasjonen snart vil kunne tillate fysiske møter og større arrangementer da det er vesentlig for Røa Vels arbeid.

I mellomtiden - følge oss på vår hjemmeside og/eller på FaceBook.

Takk for din støtte!

Røa 16. april 2021

Vennlig hilsen
Anne Bjørnebye Vik
Styreleder