Forslag om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

Forslag om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

Publisert av Olav Ødegård den 27.01.23. Oppdatert 21.08.23.

Det foreligger et forslag fra Bymiljøetaten om sykkeltilrettelegging i Snargangen - Nordengveien - Trettebakken. 

Om forslaget, se: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sykkeltilrettelegging-fra-roa-kirke-til-trettebakken/

Røa Vel Inviterte til FOLKEMØTE ONSDAG 8. FEBRUAR KL. 1900-2100 PÅ SAMFUNNSHUS VEST OM PLANLAGT SYKKELTILRETTELEGGING SNARGANGEN – NORDENGVEIEN - TRETTEBAKKEN.

Saken har medført stort engasjement og nærmere 130 personer møtte opp for å høre Bymiljøetaten redegjøre om prosjektet.  Dessverre møtte ingen fra byrådet. Det var mange spørsmål, kommentarer og synspunkter fra salen og politikere. Les mer i Akersposten: https://www.akersposten.no/unisont-folkeoppror-mot-sykkelplaner-fullstendig-galskap/s/5-142-94119

Er du opptatt av nærmiljøet, bomiljøet og skoleveien?  Fristen for innspill fra beboere til Bymiljøetaten er utsatt fra 10. februar til 17. februar 2023. Sørg for at din stemme blir hørt og send innspill til bymiljøetaten. Innspillet sendes til: postmottak@bym.oslo.kommune.no og merkes sak 22/20678.

Til orientering har Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Bogstad skole (FAU) organisert en underskriftskampanje " Ja til trygg skolevei for barna på Bogstad skole - nei til økt trafikk og økt fart" : https://minsak.no/sak/2816

Vedlagt finner du detaljert program for møtet. 

Røa Vels hovedsyn i saken er:

Forslaget om sykkeltilrettelegging innebærer en betydelig omregulering og inngripen i et veletablert, trygtog rolig boligområde på Røa og har medført stort engasjement i lokalmiljøet. Det er fremkommet godtunderbygde og samstemte argumenter imot gjennomføring av prosjektet. Røa Vel mener at:

• behovet for særskilte sykkeltilrettelegging i de foreslåtte boligveiene ikke er godt nok underbygget.
• tiltaket vil medføre økt trafikk og fart, både for biler og syklister og dermed redusert sikkerhet forgående.
• tosidig parkeringsforbud er et helt urimelig tiltak for beboerne.
• alternativet med tilrettelegging for syklister i Hovseterdalen bør utredes videre.

Røa Vels høringsnotat 16. februar 2023 finnes vedlagt under.