Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 21.11.19. Oppdatert 17.12.19.

 

Arkitekt Niels Torp har på oppdrag fra grunneiere og utbyggere på tomtene rundt Røa krysset, laget en modell av stor- Røa og spesielt, et helt nytt Røa kryss. Røa Vel viser frem denne modellen til publikum på biblioteket Samfunnshus Vestfredag 22. november kl. 12:00-20:00 og lørdag 23. november kl. 12:00-16:00.

Utstillingen er åpen for alle, og representanter fra Røa Vel vil være til stede. Besøkende vil bli bedt om å besvare noen spørsmål om konkrete løsninger som Torp foreslår. Det er viktig at vellet i sitt videre arbeid med byutviklingen på Røa, mottar meldinger om hva folk måtte mene og hva de synes.

Modellen er også omtalt i Røa Vel Nytt nr. 3 - 2019  som nylig er distribuerte til Røa beboere og som ligger vedlagt. Vi håper at mange benytter anledningen til å ta en titt og si sin mening!