Henting hageavfall 2019

Henting hageavfall 2019

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 03.06.19.

HENTING AV HAGEAVFALL 2019

Kommunen har de senere år praktisert gratis henting av hageavfall i noen gater på Røa. Denne gratisordningen er for sommeren 2019 stoppet, og vil bli erstattet av en abonnementsordning som vil koste kr 690 for hele sesongen med henting en gang pr. måned. Aktuelle husstander på Røa er kontaktet av etaten pr. epost (6. mai) og henting kan bestilles over nettet.

Les mer om ordningen her.

Vi i Røa Vel har observert at en rekke husstander i god tro har lagt ut sekker med hageavfall for avhenting i tråd med den gamle ordningen. Røa Vel har hatt løpende kontakt med kommunen for om mulig å få til en engangshenting av disse. Kommunen forteller oss i dag 15. mai, at de ikke makter å hente disse. Deres biler og mannskap er 100% opptatt med å hente hos de rundt 200 husstander som nå har bestilt ordningen - beklager.

Vi minner forøvrig om flotte mottaksforhold for hageavfall på Bygdøy. Gjenbruksstasjonen på Smestad tar små mengder hageavfall.

Merk at du vil trenge Oslonøkkelen - se egen artikkel under - for levering på Smestad