INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RØA VEL 25. APRIL 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RØA VEL 25. APRIL 2019

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 12.04.19. Oppdatert 23.04.19.

(Innkalling sendt på epost 12.04.19)

Kjære medlem!

Vi inviterer til årsmøte i Røa Vel 25. april i Menighetssalen, Røa kirke.

Programmet:

Kl. 18:30    Utviklingen på Røa

De store utbyggingsplanene og Røatunellen er saker som mange på Røa er opptatt av. Vi har vi invitert Oslo politikere for å redegjøre for partienes syn på utviklingen. Dette er viktige saker i et valgår.

Kl. 20:30     Ordinært årsmøte for Røa Vel

Saksliste:

  1. Konstituering av møtet
  2. Styrets beretning for 2018
  3. Regnskap for 2018, herunder orientering om bevilget støtte. Revisors beretning.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent og budsjett for 2019
  5. Forslag til vedtektsendring
  6. Valg

Vedlagt følger Røa Vel nytt nr 1/2019 som gir ytterligere informasjon om møtet og andre aktuelle saker.

Saksdokumentene til det ordinære årsmøtet finnes på hjemmesidene til Røa Vel www.roa-vel.no/. Om de ønskes tilsendt send oss en epost på medlem@roa-vel.no.

Vi håper å se mange på møtet. I mellomtiden ønsker vi alle en fin påske.

 

Med vennlig hilsen

Anne Bjørnebye Vik
Styreleder Røa Vel