Konsept nye Røa

Konsept nye Røa

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 04.09.19. Oppdatert 24.09.19.

Røa er i full utvikling. Det bygges i eplehagene, og på tomtene rundt Røakrysset utvikles planer for nye bygg og løsninger. Røa Vel har forlangt at prosjektene skal være en del av en ny helhetsløsning. Det står om fremtidens Røa for deg og dine barn/barnebarn! Vekk med sentrumstrafikken for et bedre miljø, mindre forurensning, økt sosial fokus og bevegelsesfrihet for alle. 

Gjennom Røa PlanForum har grunneiere og utbyggere engasjert den anerkjente arkitekten Niels Torp til på fritt og selvstendig grunnlag å foreslå hvordan Røa kan utbygges.

Modellen vises i Meny-senteret på Røa onsdag 4/9 til og med lørdag 7/9, kl. 15.00-18.30.  Se vedlegg under for beskrivelse av hovedelementene i modellen.

Den viktigste premiss for modellen og et fremtidsrettet Røa sentrum er at øst-vest trafikken går i tunnel. I vedlegget under kan de lese hva de politiske partiene mener om tunnelen. Dette er viktig å ha klart for seg når du avgir din stemme i valget.