Levering på avfallstasjon - Oslonøkkelen

Levering på avfallstasjon - Oslonøkkelen

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 03.06.19. Oppdatert 04.06.19.

OSLONØKKELEN KREVES FRA MARS 2019

Oslonøkkelen er en elektronisk nøkkel som er nødvendig for å komme inn på de store avfallsmottakene i Oslo - eksempelvis gjenbrukstasjon på Smestad,

Nøkkelen følger en App på din Smartphone (søk på Oslonøkkelen for nedlasting). Ved bruk skal QR-kode som kommer frem på din telefonen vises til leser på bommen for å åpne denne.

Du får instrukser på stasjonene eller se vedlegg: