Møte 19. november om gjenåpning av Mærradalsbekken

Møte 19. november om gjenåpning av Mærradalsbekken

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 14.11.19.

Om møtet

Invitasjon til åpent informasjonsmøte om rehabilitering av vann og avløpsledninger og gjenåpning av Mærradalsbekken. Vann- og avløpsetaten (VAV) skal rehabilitere vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen og samtidig undersøker vi hvordan Mærradalsbekken bør gjenåpnes. Vi inviterer naboer og andre interessenter til å komme med innspill.

Sted: Persbråten Videregående

Dato: Tirsdag 19.november 2019

Tid: klokken 18.00.

For mer informasjon om prosjektet og program for møtet, se våre nettsider oslo.kommune.no.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/hovseterdalen-forprosjekt-for-vann-og-avlopsledninger-og-bekk/

Alle er velkommen

Møtet starter til oppsatt tid.