Røa Vel ønsker flere medlemmer!

Røa Vel ønsker flere medlemmer!

Publisert av Marius Graff den 18.03.23. Oppdatert 02.04.24.

Røa Vel jobber med saker for å gjøre det enda triveligere for oss beboere her på Røa

Røa Vel jobber for trivsel i ditt nærmiljø, og påtar seg mange oppgaver som kan være vanskelig for den enkelte å gjennomføre. Trivsel kan bety flere benker, rydding langs turveier og i sentrum, rehabilitering av små grønne “lunger” og støtte til ideelt arbeid. Trivsel kan det også bli om beboere kan få medbestemmelse i for eksempel store trafikk- og utbyggingssaker. Her kan Røa Vel være et talerør og en aksjonsleder. Det er oppgaver nok, men løsninger koster både innsats og penger. Mange setter pris på arbeidet Vellet gjør, men vi kan gjøre mer og få enda større “muskler” om flere blir medlemmer. 

 

 Vil du være med på å skape trivsel på Røa?

Friluftsliv, møteplasser, lekeplasser, grønne lunger og turveier opptar mange. Røa Vel har gjennom årene bidratt til å ruste opp de grønne lungene og turveiene på Røa. Arbeidet gjøres på dugnadsbasis, gjerne i samarbeide med aktive nabogrupper. Vil du være med?

 

Bli medlem av Røa Vel!

Husstand kr 275 per år