Røa Vels nettverksmøte

Røa Vels nettverksmøte

Publisert av Knut Fougner den 12.02.20. Oppdatert 02.04.20.

Det er blitt en årlig tradisjon at Røa Vel arrangerer møte for bydelens politikere, næringsliv og ulike interessenter. De siste årene, og i stadig økende grad, er det naturlig nok utbyggingen av Røa sentrum som har stått øverst på dagsorden.  Hva skjer? Klarer kommunen å bestemme seg for om vi skal få tunell eller ikke? Og i tilfelle når? Utbyggere står klare til å gå igang, men reguleringsplaner og vedtak lar vente på seg. Til stor frustrasjon for både dem og alle oss som har Røa som vårt daglige nærområde.

Dessverre er det liten grunn til å tro på en snarlig avklaring. Usikkerhet rundt hele Oslopakke 3 gjør at Røatunellen er skjøvet om mulig enda lenger ut i det uvisse. At vi har ventet i mer enn tretti år, og at trafikken over Røakrysset øker jevnt og trutt, later ikke til å gjøre nevneverdig inntrykk. Vårt ønske om en avklaring - uansett hva den måtte bli - forblir nettopp det. Et ønske.

Men Røa Vels leder Anne Bjørnebye Vik kunne fortelle om stor aktivitet i vellet, til tross for magre resultater på tunellfronten.  Det handler om grønne lunger og et stort engasjement for nærmiljøet. Det merkes at Røa Vel finnes.