Røa-borger – vær med i utviklingen av Røa sentrum!

Røa-borger – vær med i utviklingen av Røa sentrum!

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 06.04.19. Oppdatert 27.05.19.

Røa PlanForum har inntil nå hatt fokus på de viktigste aktørene for utviklingen av Røa: Utbyggere og politikere. Nå er det på tide at Røas borgere også involverer seg. Dette kan du gjøre på to måter: Ved aktivt å gi Røa Vel tilbakemeldinger på vår Facebook-side – og ved å møte opp på årsmøtet den 25 april kl. 18.00 i Menighetssalen, Røa Kirke. Les her hvorfor du skal komme på årsmøtet!

Utbyggere og handelsstanden - Fremdrift i Røa PlanForum

Torsdag 7. mars ble representanter for handelsstanden, grunneiere, to av tre aktuelle utbyggere og bydels politikere enige om å starte arbeidet med en helhetsplan for utviklingen av Røa mot 2030. Vi kaller denne gruppen av viktige aktører for Fokusgruppe 1.

Den 11. april samler vi Fokusgruppe 1 – inkludert utbygger nr 3 – til reelle innspill og diskusjoner om hva gruppen mener Røa sentrum vil ha behov for av tjenester og funksjoner fremover. Klarer vi å se inn i glasskulen, vil vi lettere kunne tilpasse bygninger, hva disse skal inneholde og hvilken funksjon de skal spille hver for seg og i et samspill med andre bygninger. Videre kan vi planlegge for bedre mobilitet i sentrum, åpne opp for nye transportløsninger og bli mer miljøbevisste. Kanskje trenger sentrum flere kontorplasser, et mer variert sosialt tilbud og ikke minst aktiviteter for barn og ungdom. Fokusgruppen vil arbeide med planer for aktiviteter og funksjoner slik at nye bygninger plasseres og bygges i forhold til disse.

Trafikk og mobilitet – politikere må på banen

Over hele byen får nå gående og syklende prioritet. Her spiller politikerne en viktig rolle. Vi trenger politisk vilje og handling for å få dette til også på Røa. Men, uten store endringer i Røa-krysset kan vi vanskelig få sikker og god mobilitet for disse gruppene.

Nå pågår også store utbyggingsprosjekter i vår umiddelbare nærhet: OBOS med Røakollen i Aslakveien, utbyggingsplaner for Hovseter og i Henriks vei, for Høegh Eiendoms tomt ved Huseby, for et nytt utviklingsområde langs Sørkedalsveien 175 med flere, ny campingplass på Bogstad, fortetning i eplehager osv. Langt flere vil søke til Røa sentrum fremover – helst syklende, gående eller med type «Rosa busser». Med fremtidig bildeling, matebusser og el-sykler blir det utrolig viktig å få til smarte gangveier til forretninger og service bedrifter, til T-banen og bussene, og hurtigtraseer for racersyklistene.

Like fullt vil det bli biltrafikk over Røa i overskuelig fremtid. Løsningen er derfor først og fremst en lang øst-vest-tunnel – prosjektet som utrolig nok enda en gang må utredes. Politikerne må nå først og fremst se nødvendigheten av tunnelen som en miljøtunnel. Og som en viktig brikke i den fortetningsstrategi de selv vil ha på Røa. Røatunnelen er derfor ikke en utgift, men en forutsetning for fortetning og en investering i folks helse, sikkerhet, trivsel og sosialt samkvem. Akkurat som de verdier Oslos politikere har vedtatt i samfunnsdelen av Kommuneplanen for 2018.

Røakrysset deler videre sentrum i fire deler. Dette skaper unødige barrierer og fratar oss muligheter for å strukturere sentrumsfunksjoner samlet, helhetlig og med fokus på mennesker, ikke biler. Som lovet i Oslopakke 3 må derfor en lang Røatunnel komme snart!

Tid for medvirkning – hva du bør gjøre

Røa PlanForum ønsker nå innspill fra så mange Røa-boere som mulig, i alle aldre, enslige, familier, ungdommer, barn og besøkende. Bruk vår Facebook-side og gi kommentarer og innspill. Vi ønsker forslag og meninger. Hva trenger Røa i årene framover? Hvilke endringer og utviklingstrekk må vi ta høyde for?

Hvordan vil handelsmønstre arte seg fremover? Vil småbutikkene dø ut? Vil netthandel ta over for det meste av det vi trenger? Eller bør vi tilby enda flere lokaler for næringslivet etter at Røa Torg snart er ferdig utbygget? Er det mer opplevelser enn handel vi er ute etter når vi drar til Røa sentrum? Er servicetilbudet godt nok fremover? Ønsker vi flere kontorarbeidsplasser i sentrum? Hva trenger vi? Og hvor mange og hvilke typer boliger kan få plass i sentrum?

Mange etterspør flere sosiale møteplasser, en fotballpub, sier noen. En pianobar, en restaurant sier andre. Nye Røa Torg vil bli en spennende møteplass, men hva med et lunt grønt byrom med sol og benker hvor barn kan slippes fri og leke? Og hvordan skal vi kunne spille teater, sette opp revyer, arrangere større utstillinger, ha debatter og større samlinger om vi ikke snart kan få en kultursal? Nå er tiden inne til å drømme om hva vi kan få til på Røa, til å forme vår fremtid basert på en lang historisk utvikling fra et enkelt lite veikryss til et moderne og velfungerende bydelssenter med sjarm og identitet.

Røa Vel utfordrer derfor beboere, utbyggere, grunneiere, handelsstanden og politikere til sammen å forene krefter for å få til en god utvikling av Røa! Vi er på vei!

Bruk Røa Vels Facebook-side! Møt opp på Røa Vels årsmøte torsdag den 25 april i Røa Kirke. Her vil vi debattere Røas utvikling med sentrale og lokale politikere. Følg med i avisen og på våre nettsider.

Anne Bjørnebye Vik
Leder Røa Vel og Røa PlanForum