Røakryssets framtid!

Røakryssets framtid!

Publisert av Marius Graff den 15.02.23. Oppdatert 21.08.23.

Arbeidsgruppa Røa Mobilitet har tatt et initiativ for å vise hvilke muligheter som finnes for forbedring av trafikken i Røakrysset. Dette er utarbeidet i et arbeidsnotat som presenteres nå i kveld på et møte med Miljø- og Samferdselsutvalget på Rådhuset. Initiativet fra Røa Mobilitet er ment som konstruktive innspill og forslag for å få denne viktige saken på den politiske dagsorden, og er ingen fasit eller noe endelig vedtak fra Vellets side. Saken vil bli diskutert videre, blant annet på Røa Vels årsmøte den 19.april.

Les Akerspostens omtale av saken her:

https://www.akersposten.no/roakrysset-forbud-mot-venstresving-omkjoring-rundkjoringer-og-vrimlefase/s/5-142-94932

Vedlagt er arbeidsnotatet fra Røa Mobilitet. Røa Vel tar gjerne i mot kommentarer og forslag i tilknytning til dette!

(Foto: Vidar Bakken)