Skanskas planer vil endre Røa sentrum totalt!

Skanskas planer vil endre Røa sentrum totalt!

Publisert av Knut Fougner den 15.12.18.

Som kjent gikk Skanska vekk fra sitt første forslag med blant annet et ruvende høyt signalbygg der det gule huset er nå. Dette ble kontant avvist av Plan-og bygningsetaten (PBE).

Forlag nummer to ble publisert i Akersposten 4. mai i år. Til tross for at det gule huset i Røa krysset ble bevart ble forslaget nok en gang avvist av PBE. Grunnen var at bygnings-kompleksene er for høye, for tette og ikke tar hensyn til blant annet byggelinjer som er nedfelt i gjeldene reguleringsplan (S-4110).

Skanska har imidlertid ikke gitt opp disse planene. Med en advokatutredning i ryggen går de mot PBE`s argumenter for avslag. Videre har de sendt klage til Byråd for byutvikling i Oslo hvor de mener politikerne bør tillate at de øker byggehøyder og volumer langt utover hva dagens reguleringsplan tillater. 

Røa PlanForum har jobbet med Skanskas planer denne høsten.  Vi har etablert en 3D modell av Røa sentrum, med nøyaktige mål og volumer for gater, veier, bygg og plasser. Denne modellen har vi så brukt til å plassere Skanskas bygg inn i Røa sentrum, med Skanskas egne mål og høyder.

Av bildene fremgår at verneverdige hus på Smedhaugen rives til fordel for en høyblokk på opptil 7 etasjer (3 etasjer høyere enn S-4110 tillater). Dette umuliggjør en grønn park rundt Café Miso.

 

 Luftfotoet viser en grønn park bak høyblokken. Men dette er Berit Hallan sin eiendom, omkranset av trær som ikke er vist her. At denne eiendommen blir bygget inne skaper et problem, både for eier og for Skanska. Berit Hallan har tinglyst rett til innkjøringsvei over Skanskas tomt, en utfordring Skanska ennå ikke har vist en løsning på.  Videre ønsker Skanska å bygge en ca. 80 meter lang sammenhengende boligblokk langs Griniveien.

Reguleringsplan S-4110 planen tillater ikke en så lang blokk. Her søker Skanska om dispensasjon. Både Skanska og Røa Vel har hatt egne møter med Byrådsavdelingen for byutvikling i henholdsvis november og desember.

 Røa Vel ber om at det blir en pause i utbygging av Røa sentrum. Pausen ønsker vi å bruke til å organisere en medvirkningsprosess for borgere på Røa. Hensikten er å få innspill på hvilke samfunnsmessige funksjoner vi trenger i kjernen av Røa, hva vi ønsker oss og hvordan vi kan bevare Røas identitet og sjel med en tilpasset utbygging i sentrum.

Røa Vel vil organisere denne prosessen tidlig på nyåret.