Småhusplanen - ny uttalelse fra Røa Vel!

Småhusplanen - ny uttalelse fra Røa Vel!

Publisert av Marius Graff den 31.08.23. Oppdatert 02.04.24.

 

Røa Vel ønsket arbeidet med revisjon av Småhusplanen velkommen da arbeidet ble satt i gang i 2021. Vi opplevde også at flere av våre innledende innspill ble imøtegått i det første planforslaget.

 

Nå opplever vi altså det motsatte; det nye planforslaget tar samlet sett mindre hensyn til de grønne kvalitetene i våre boområder. Det tar større hensyn til kortsiktige kommersielle utbyggerinteresser på bekostning av langsiktig bokvalitet for beboerne. 

 

Her kan du lese vår siste uttalelse ifm. andre gangs høring, de innledende innspillene fra juli 21 samt første høringsuttalelse fra mai 22.