Stort frammøte på Røa Vels folkemøte

Stort frammøte på Røa Vels folkemøte

Publisert av Knut Fougner den 25.08.19. Oppdatert 04.09.19.

Arkitekt Niels Torp viste fram det som kan sies å være et drømmescenario for Røa: Et torg midt i krysset, med trafikken begge veier ledet utenom. Men med fortsatt tett gjennomgangstrafikk fra Bærum over Røakrysset forblir dette en drøm.

Røa Vel vil imidlertid ikke gi opp kampen for et bedre Røa, ikke minst har Røa Planforum kommet langt i arbeidet med å få utbyggere, grunneiere og andre interessenter til å dra i samme retning. Det gir oss likevel håp for framtiden.

Les referat fra møtet i Akersposten: https://akersposten.no/nyheter/de-er-enige-om-at-roatunnel-er-eneste-losning-for-nye-roa/19.3958