Tett På - nytt blad til Røas beboere

Tett På - nytt blad til Røas beboere

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 02.09.20.

Røa Vel, Røa Idrettslag og Røa og Sørkedalen menigheter gått sammen om et felles blad som kan styrke og bedre kommunikasjonen med alle som bor på Røa. Utgangspunktet er Kirkebladet som menighetene har delt ut til alle som bor her; men dette er noe nytt. Menighetene vil ha sin del, på samme måte som vellet og idrettlaget har sine deler av bladet. Og så vil det alltid være en god del fellesstoff knyttet til personer som bor i nabolaget, lokale begivenheter, og generelt stoff som gjør at bånd bindes og styrkes mellom alle som bor her. Bladets mål er at engasjement for lokalmiljøet; og nabolaget kan bli styrket.

Det første nummeret av bladet er nylig distribuert i postkassene og bladet finnes som vedlegg under. På Røa Vels sider kan du lese om Røa Vels nye styre, Bogstad Ring og utviklingsplanene for Røa sentrum.