Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Publisert av Olav Ødegård den 22.02.21. Oppdatert 30.09.21.

Tenk på strekninger som du bruker fra A til B: Jobb, skole, barnehage, Røa sentrum, T-banen, bussen, idrettsplass, marka etc. Du bruker sykkel, går eller kjører. Er det noe du skulle ønske deg av forbedringstiltak på den veien som du benytter? Hva med parkering for sykkel? Sikkerhet? Veiutbedringer? Maxhastighet? Støy? Enveiskjøring? Parkering?

Røa MobilitetsForum er klar for å studere forslagene. Du vil få svar om hva vi tenker å gjøre med dem.