Utbedringer av grønne lunger og turveier på Røa

Utbedringer av grønne lunger og turveier på Røa

Publisert av Knut Fougner den 08.12.18. Oppdatert 09.12.18.

I høst ble det gjennomført en dugnad for å legge ut flis i den populære turveien langs Mærradalsbekken mellom Røahagan og Bogstad Camping. Tusen takk til de 15 personene som bidro på dugnaden og ikke minst til Ulf Andersen og Bogstad Vinterparadis som stilte med hjullaster. Det ble en flott sti! Vi vil følge opp den pågående omregulering av området med tanke på forvaltningen av turveien.

Vi har i høst tatt et initiativ overfor Bymiljøetaten (BYM) for å få til en felles innsats for utbedring av turveien langs Lysakerelven. Vi er i denne sammenheng også i god dialog med Lysakervassdragets Venner. Vårt håp er å komme i gang til sommeren, men vi er avhengig av grønt lys fra BYM og andre grunneiere langs traseen.

Velet har ambisjon om å være en pådriver og bidra til opprusting av minst en grønn lunge pr år. Vi har tidligere omtalt det felles krafttaket som i år ble gjort for Snargangen Park.  Dette var en suksesshistorie, men dessverre har ikke kommunen bidratt etterpå med regelmessig klipping. Røa Vel vil følge opp dette.

Den grønne lungen i Sørsletta har en lang historie som en populær leke- og aktivitetsløkke for de minste. Naboene har de senere årene holdt denne godt vedlike og foretatt utbedringer. I samarbeid med Røa Vel jobbes det nå med planer for å sette ut et lekestativ. Vår ambisjon er at dette kan komme på plass til våren.