Røa Vels aktiviteter drives av styret på frivillig, ulønnet basis. Arbeidet er inndelt i følgende områder: