Under arbeidsområdet "trivelige Røa" arbeider vi med:

 • Opprusting av grønne lunger, løkker, smug, etc 
 • Opprusting av turveier 
 • Trivselstiltak på sentrale plasser (f.eks Peder Ankers Plass) og Røa sentrum
 • Organiserer trivelsvektere for å følge med, varsle og utføre mindre løpende ryddearbeid  I 2018 jobbet vi særlig med:

 • Turveien i øvre del av Mærradalsbekken
 • Snargangen Park
 • Se artikkel, blant annet om Grønne lunger og dugnad i Mærradalsbekken 2018. Trykk her
 • Se for øvrig omtale i Røa Vel Nytt. Trykk her

   

  I 2019 jobber vi særlig med:

 • Lekeapparater i Sørsletta Lekepark
 • Turveien langs Lysakerelven
 • Himstadjordet ved Bogstad Camping
 • Kart og skilt