Røa Vels årsmøte 2024

Røa Vels årsmøte 2024

Røa Vel inviterer til årsmøte, den 11.april 2024 kl.18 på Samfunnshus Vest! I tillegg blir det åpent møte der Røatunnelen står på dagsorden!

Les mer
Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

16.04.21 01:00
av Olav Ødegård

Årsmøtesakene ble lagt ut på vellets hjemmeside og sendt ut til medlemmene 16. april. Det ble satt 14 dagers frist for tilbakemelding innen 30. april 2021. Ved fristens utløp var det ikke innkommet kommentarer til sakene eller nye forslag. Sakene er derfor vedtatt som innstilt. I vedleggene finner du årsmøtesakene og protokoll fra årsmøtet.

Les mer