Får vi endelig tunnel?

Får vi endelig tunnel?

Publisert av Knut Fougner den 19.06.19. Oppdatert 04.09.19.


- Det innebærer at arbeidet med tunnelen har tatt et viktig steg i riktig retning med sikte på byggestart i 2022, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Høyre.

– Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt. Det er ikke en buffét som byrådet fritt kan forsyne seg av.

 

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener at Høyre og Venstres tunnel-iver truer hele kollektivsatsingen i Oslo.
– Dette er Høyre og Venstre på sitt mest useriøse. De vil sette av penger til en tunnel som vi ennå ikke vet hva koster, ved å kutte kraftig i viktige kollektivløft som Fornebubanen og nye trikker som vil komme alle til gode, ikke minst Oslos unge eller fattigste, som ofte ikke bruker bil, sier Hermstad.

Han er uenig i at byrådet har brutt den avtalefestede enigheten om Røa-tunnelen.

– Vi er jo alt gang med planlegging av Røatunnelen. Men Oslopakke 3-avtalen slår også fast at vi skal bygge Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny T-banetunnel, og at bompengeinntektene skulle være langt høyere, sier han.