Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Hva gjør Røa Vel for barn og unge?

Publisert av Olav Ødegård den 13.03.22. Oppdatert 06.12.22.

Søknadskriterier:

- Beskrivelse av prosjektet/tiltaket

- Målet med prosjektet/tiltaket

- Målgruppen

- Plan for gjennomføring

- Kostnadsbudsjett

- Tidsplan for prosjektet/tiltaket

- Hvor prosjektet/tiltaket skal gjennomføres

- Hvem er ansvarlig

Husk søknadsfristen som er utsatt til 1. desember og send til post@roa-vel.no