POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

Publisert av Olav Ødegård den 22.11.21. Oppdatert 20.12.21.

; Eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik, som står bak utbyggingen av Røa Bad, viste til hvordan man ved å involvere politikerne ved realiseringen av dette prosjektet fant en løsning på tross av begrensningene i gjeldende reguleringsplan. Han uttrykte håp om at en lignende tilnærming i saken om utbygging av Røa sentrum måtte være mulig. Dette sluttet James Stove Lorentzen, leder av byutviklingsutvalget i Oslo bystyre seg til. Han og nestlederen Sabina Syed tar med seg innspillene og vil arbeide for en løsning med helhetlig og samordnet utbygging som ikke trekker urimelig langt ut i tid.   

De 2 filmsnuttene viser Skanskas oppdaterte planer (Enscape 2021) og Niels Torps visjon for Røa sentrum (Røa sentrum film final).