Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 04.10.22. Oppdatert 21.08.23.

Kjære Røa-venn!

Røa Vels motto er trivsel og godt bomiljø på Røa!  Vi vektlegger å være en aktiv pådriver, katalysator og vaktbikkje overfor politikere og kommunale myndigheter, sentralt eller lokalt. Vellet bidrar også med midler og organiserer dugnader for gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak på fellesområder som ikke prioriteres av eller faller utenfor myndighetens ansvar. Dette kan for eksempel være rydding, tilrettelegging og skjøtsel av grønne lunger, lekeplasser, stikkveier og turstier samt utplassering, ettersyn og vedlikehold av rastebenker, strøkasser, lekeapparater etc. 

Vi søker nå kontakt med frivillige (medlemmer og ikke-medlemmer) til Røa Vels dugnadsgruppe.


Dugnadsgruppen tenkes som en "pool" av Røa-entusiaster som styret kan henvende seg til når konkrete dugnadsprosjekter skal gjennomføres. Det følger ingen forpliktelse med å melde seg til gruppen og de enkelte prosjektene blir bemannet på frivillig basis av de som har lyst og anledning. I hovedsak er dette lettere arbeid som ikke krever fagkunnskap. Ved tyngre og større oppgaver søker vi samspill med private og offentlige aktører og andre frivillige organisasjoner. Vi er opptatt av at dugnadsarbeidet skal være lystbetont og sosialt. Det skal være tid til en hyggelig prat, kaffe og en godbit innimellom øktene!

Vi håper du er interessert og tar kontakt med oss, på e-post til post@roa-vel.no eller ved henvendelse til Svenn Erik Forsstrøm, tlf. 90113910 eller Egil Kjos, tlf. 90881540.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

På vegne av styret i Røa Vel og arbeidsgruppe Grønne lunger
Svenn og Egil (styremedlemmer)