Røa Vels årsmøte 2022

Røa Vels årsmøte 2022

Publisert av Olav Ødegård den 13.03.22. Oppdatert 27.08.22.

Kjære Røa Vel medlem!

I år har vi gleden av å avholde Røa Vels årsmøte 2022 på vanlig vis

- uten koronarestriksjoner.

Dette betyr at vi inviterer til møte

ONSDAG DEN 30. MARS 2022 KL. 18.00 I SAL 1, SAMFUNNSHUS VEST

 

På årsmøtet for 2022 setter vi fokus på trafikk – både på to og på fire hjul- før det ordinære årsmøtet i vellet.  Temaet engasjerer og prosjektene er mange. Her søker vi å gi en oversikt over de viktigste prosjektene som berører Røa. Fredrik Eckhoff, redaktør av Akersposten, leder denne delen og tar spørsmål og kommentarer fra salen til slutt.

Møtet er åpent for alle.

Status sykkelveier

 • Status sykkelvei i Griniveien til Lysakerbroen. M. Skibnes, Statens Vegvesen.
 • Fjerning av stubbene ved Golfbanen. A. Vassbotn, Bymiljøetaten.
 • Status sykkelvei i Sørkedalen.S.M. Sultan, (MDG), Samferdsel-og miljøutvalget.

   

  Tungtrafikk i Røa området

 • Vanntunnelprosjektet fra Bogstad badeplass til Voksenkollveien,

  R.A. Systad, VAV

 • Vannbehandlingsanlegget på Huseby. B.H. Andresen, VAV/Bydel Vestre Aker
 • Til og fra planlagt betongfabrikk på Fossum. Orientering Norconsult

   

  Røatunnelen

 • Ny utredning klar: Hva sier den – og hva betyr dette for Røa? E. Lae Solberg (H) Samferdsel-og miljøutvalget

 

         Spørsmål fra salen, ved Fredrik Eckhoff.

 

Umiddelbart etterfulgt av årsmøte i Røa Vel:

 1. Styrets årsberetning 2021
 2. Årsregnskap 2021 med resultat, balanse og noter
 3. Revisors beretning 2021
 4. Budsjett 2022
 5. Orientering Røa Vels strategiske plan 2022-2025
 6. Valg komiteens innstilling
 7. Eventuelt


Vel møtt til årsmøtet!

Vennlig hilsen
Anne Bjørnebye Vik
Styreleder Røa Vel
(sign.)