Røa Vels brukerundersøkelse 2021

Røa Vels brukerundersøkelse 2021

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 27.09.21. Oppdatert 20.12.21.

Som ledd i kontinuerlig utvikling av Røa Vel, ønsker vi tilbakemelding fra beboere på Røa, både medlemmer og ikke medlemmer om hvor godt dere kjenner Røa Vel og synspunkter på de sakene vi jobber med. Vi håper du tar deg tid til å svare. 

RØA VEL ble stiftet i 1914 og har dermed arbeidet med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røa-distriktet i over 100 år. Medlemsmassen er på rundt 1300 husstander som utgjør ca. en tredjedel av husstandene i distriktet. 

Røa Vel engasjerer seg i mange «hjertesaker»: Røa-tunnel, utbygging av Røa sentrum og småhusområdene, lokale trafikkspørsmål, grønne lunger, turveier, stier, forsøpling, mm. Gjennom vår virksomhet forsøker vi å opptre som bindeledd og pådrivere mellom beboere, etater, bydelsadministrasjon og politikere lokalt og sentralt, for å skape resultater i fellesskap som er vanskelig å oppnå alene. Dette spenner over store reguleringssaker til gjennomføring av små utbedringstiltak i nærmiljøet. Vellet drives av et styre på frivillig, ulønnet basis og en deltidsengasjert sekretær. 

For mer utfyllende beskrivelser av Røa Vels aktiviteter: Les mer  

Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra deg slik at vi kan rette innsatsen der den trengs mest.

For å svare på undesøkelsen :

Er du medlem av Røa Vel : Trykk her   (Undersøkelsen er også sendt pr e-post til Røa Vels medlemmer 27.09.21)

Er du beboer på Røa, men ikke medlem av Røa Vel : Trykk her

Svarene anonymiseres og kan ikke spores. Har du spørsmål om undersøkelsen, send oss en e-post til post@roa-vel.no. Undersøkelsen står åpen til 13. oktober.

Vi håper at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. Det vil være til stor hjelp for oss!

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Styret i Røa Vel